Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja svojim uporabnicam in uporabnikom ponuja pravno svetovanje po telefonu in e-pošti.

Na nas se lahko obrnete v kolikor potrebujete informacije s področja prava v primerih nasilja in s tem povezanih postopkih, kot so informacije za urejanje brezplačne pravne pomoči za žrtve nasilja, nasveti s področja družinskega prava ali informacije potrebne za postopek prijave nasilja.

Pravno svetovanje na SOS telefonu 080 11 55 vam bo na voljo vsak drugi četrtek od 17:00 do 19:00, pričnemo v četrtek, 29. aprila 2021. Za pravno svetovanje po e-pošti se na nas lahko obrnete kadar koli na naslov drustvo-sos@drustvo-sos.si.

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru OP EKP 2014–2020, 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe: »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.3 specifičnega cilja: »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju«.

SOS TELEFON

DOŽIVLJATE NASILJE?
OPAŽATE NASILJE?
POTREBUJETE POMOČ?

SOS TELEFON je namenjen žrtvam nasilja v družini, partnerskih, sorodstvenih in drugih medosebnih odnosov, ki potrebujejo svetovanje in informacije o nasilju, oblikah pomoči, pravicah ter pristojnostih in pooblastilih institucij.

Svetovalni, zaupni in informativni pogovor s strokovno usposobljenimi svetovalkami.

Klic na SOS telefon je brezplačen.

Zadnji prispevki