Na Društvu SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja smo s 1.1.2023 odprle Svetovalno pisarno za priseljenke – žrtve nasilja. Namen Svetovalnice je nadgraditi obstoječe programe za žrtve nasilja z bolj dostopnimi, dosegljivimi in razpoložljivimi storitvami za najbolj prikrajšane skupine žensk in otrok, žrtev nasilja, ter tako prispevati k zmanjšanju pojavnosti nasilja v družini in nasilja zaradi spola kot eno izmed najpogostejših kršitev človekovih pravic in oblike diskriminacije na podlagi spola.

Vse storitve svetovalnice so brezplačne.

Komu je svetovalnica namenjena?

Svetovalnica je namenjena ženskam in otrokom – žrtvam nasilja, predvsem priseljenkam iz tretjih držav, ki v RS prebivajo na podlagi začasnega ali stalnega dovoljenja, enotnega delovnega dovoljenja, študentkam tujkam, begunkam, prosilkam za azil in ostalim prikrajšanim skupinam, ki jih nasilje na podlagi spola še posebej ogroža ter strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo z njimi.

Kaj ponuja?

 • Individualno psihosocialno svetovanje najbolj prikrajšanim skupinam žensk in otrok, žrtvam nasilja.
 • Svetovanje v tujih jezikih (albanskem, angleškem, bosanskem, hrvaškem in srbskem jeziku) za ženske in otroke, žrtve nasilja, iz najbolj prikrajšanih skupin.
 • Zagovorništvo in spremstvo najbolj prikrajšanim skupinam žensk, žrtev nasilja, v upravnih postopkih pred institucijami.
 • Pravno svetovanje in usmerjanje najbolj prikrajšanih skupin žensk, žrtev nasilja, v postopkih v zvezi z urejanjem statusa po razvezi zakonske ali zunajzakonske skupnosti zaradi nasilja v družini.
 • Svetovanje strokovnim delavkam_cem, ki se pri svojem delu srečujejo z ženskami in otroki, priseljenkami – žrtvami nasilja z ali brez urejenega statusa v RS.
 • Vključevanje kulturnih mediatork.
 • Delavnice za informiranje in ozaveščanje najbolj prikrajšanih skupin žensk in otrok
 • Delavnice za razvijanje socialnih in osebnostnih kompetenc za najbolj prikrajšane skupine žensk, žrtev nasilja

Kdaj je dosegljiva?

Za uporabnice/uporabnike je svetovalnica dosegljiva:

 • Ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 15. ure,
 • Ob torkih od 14. do 20. ure.

Za strokovne delavke/delavce je svetovalnica dosegljiva:

 • Ob četrtkih od 9. do 15. ure.

Kontakt:

E: svetovalnica@drustvo-sos.si

T: 051 226 400

SOS TELEFON

DOŽIVLJATE NASILJE?
OPAŽATE NASILJE?
POTREBUJETE POMOČ?

SOS TELEFON je namenjen žrtvam nasilja v družini, partnerskih, sorodstvenih in drugih medosebnih odnosov, ki potrebujejo svetovanje in informacije o nasilju, oblikah pomoči, pravicah ter pristojnostih in pooblastilih institucij.

Svetovalni, zaupni in informativni pogovor s strokovno usposobljenimi svetovalkami.

Klic na SOS telefon je brezplačen.

Zadnji prispevki