Izhod google.com

Projekt / 28. avgusta 2019

Kapljica izdolbe kamen

»Kapljica izdolbe kamen.« (lat. pregovor) – Projekt za ozaveščanje mladih o nesprejemljivosti nasilja na zmenkanju je projekt, ki izhaja iz dejstva, da po evropskih podatkih nasilje nad ženskami doživi več kot 250 milijonov deklet in žensk. Nasilje nad dekleti in ženskami je družbeni problem in ga moramo tako tudi naslavljati. Je kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin žensk. Dogaja se tudi v odnosih med mladimi, na zmenkanju osnovnošolk/cev in srednješolk/cev. Na to je opozoril projekt Urada za enake možnosti iz leta 2009, z besedami, »da se morajo mladi zavedati, katere oblike vedenja so v odnosu nesprejemljive in jim je “treba reči ne”, saj lahko privedejo do nasilja.« V njihovi raziskavi so tudi ugotovili, da je nasilje med zmenkanjem v Sloveniji označeno kot tabu tema, kar vpliva na to, da mladi nasilja ne prijavijo in redko tudi poiščejo pomoč.

Glavna ciljna skupina bodo dekleta in fantje v osnovnih in srednjih šolah. Ciljna skupina so tudi ostali mladi in splošna javnost, ki jih bomo dosegle/i z aktivnostmi na spletu. Ključni cilj projekta je ozaveščanje deklet in fantov o nasilju, nesprejemljivosti nasilja nasploh, nasilju nad dekleti in ženskami, nasilju na zmenkanju, nasilju na spletu nad dekleti in ženskami in o oblikah pomoči.

V projektu z nami sodelujejo: Gledališko društvo Avis, Fixmedia-Zavod za razvoj filmske ustvarjalnosti Ljubljana, Dobre zgodbe d.o.o., Eneja Urnaut, Barbara Polajnar, LPP d.o.o., Zaslon, Media bus d.o.o.

Projekt sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


Fotogalerija


Sorodne vsebine

Projekt / 22. novembra 2019

… 25. 11. 2019, 4/4

Zdaj, ko gledam nazaj, mislim, da bi lahko že zelo zgodaj, že v šoli in mogoče že prej, v vrtcu, nekdo stopil z mano v stik. Pa bi morda lahko dobila podporo tudi že prej.

Preberi več

Projekt / 21. novembra 2019

… 25. 11. 2019, 3/4

Posledice, ki so del zlorabe, so zelo močne. Še danes se soočam z njimi. Poleg fizičnega zdravja, je bilo tudi veliko psihičnih muk, od zelo močnega gnusa, nevrednosti, dvomov vase, a se je to sploh res dogajalo, tega je bilo ogromno, ogromno…

Preberi več