Sporočamo, da je Svet Evrope potrdil prevod Priporočila Odbora ministrov državam članicam o krepitvi sistemov prijave nasilja nad otroki.

Priporočilo je objavljeno na spletni strani Sveta Evrope.

V kratkem bo priporočilo objavljeno tudi na spletni strani MDDSZ.

Namen tega priporočila in njegovih smernic je usmerjati države članice pri razvoju, krepitvi in spremljanju učinkovitih državnih sistemov za strokovne delavce glede prijavljanja vseh oblik nasilja nad otroki, ki so poleg integriranih in multidisciplinarnih sistemov zaščite otrok bistveni deli nacionalnih strategij za boj proti nasilju nad otroki in za njegovo preprečevanje.

V skladu z mednarodnimi standardi vključuje izraz “nasilje nad otroki” dejanja, kot so fizično, spolno ali psihično nasilje, slabo ravnanje in zloraba, pa tudi opustitev skrbi, kot sta zanemarjanje in malomarno ravnanje, ki kršijo otrokove pravice in povzročajo dejansko ali morebitno škodo za otrokovo zdravje, telesno, psihično in čustveno integriteto, preživetje ali razvoj. Sem spadajo tudi ukrepi discipliniranja, ki otroka ponižujejo ali mu povzročajo bolečino, četudi lažjo, pa tudi izkoriščanje in nadlegovanje, izpostavljenost nasilju v družini in prisotnost pri izvajanju nasilja v družini.

Nasilje nad otroki lahko povzročijo odrasli, vključno z osebami v otrokovem krogu zaupanja ali zunaj njega, ali drugi otroci. Različne oblike nasilja se lahko spodbujajo in stopnjujejo z digitalnimi tehnologijami (“spletno nasilje”) in mediji.

Priporočilo in smernice veljajo za vse strokovne delavce, ki so pri delu v neposrednem ali posrednem stiku z otroki, zlasti za:

  • tiste, katerih naloge vključujejo redne, včasih vsakodnevne stike z otroki, vključno s strokovnimi delavci v izobraževalnih in vzgojno-varstvenih zavodih od zgodnjega otroštva naprej, v pravosodnem sistemu, policiji, službah za podporo žrtvam, zdravstvu, socialnih službah, službah za sprejem migrantov in mejni nadzor, športnih, rekreacijskih, kulturnih, verskih in vseh drugih vrstah organizacij za otroke, vključno z odprtimi telefonskimi linijami in telefoni za pomoč uporabnikom v stiski;
  • tiste, ki delajo s posebej ranljivimi starši ali drugimi osebami, ki skrbijo za otroke, in jim pomagajo, kot so socialni delavci, psihiatri in psihologi.

Priporočamo v branje. 

PRIPOROČILO

SOS TELEFON

DOŽIVLJATE NASILJE?
OPAŽATE NASILJE?
POTREBUJETE POMOČ?

SOS TELEFON je namenjen žrtvam nasilja v družini, partnerskih, sorodstvenih in drugih medosebnih odnosov, ki potrebujejo svetovanje in informacije o nasilju, oblikah pomoči, pravicah ter pristojnostih in pooblastilih institucij.

Svetovalni, zaupni in informativni pogovor s strokovno usposobljenimi svetovalkami.

Klic na SOS telefon je brezplačen.

Zadnji prispevki