»Klic na SOS telefon mi je spremenil življenje. Na bolje. Dobila sem informacije, podporo, toplo besedo svetovalke. In predvsem so mi verjeli. In mi povedali, da nisem kriva za nasilje. Po petnajstih letih pekla sem zbrala pogum in podala prijavo za nasilje s strani partnerja. Vesela sem, da so se mi oglasili ob 3h ponoči in me podprli, da sem zmogla narediti vse za zaščito otrok in sebe.« (klicalka B., 35 let)

Svetovna kampanja 16 dni aktivizma proti nasilju nad ženskami poteka vsako leto s pričetkom 25. novembra, ko obeležujemo Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, in poteka do Mednarodnega dneva človekovih pravic, 10. decembra.

Letos bomo v Društvu SOS telefon ozaveščali širšo javnost s promocijo brezplačne telefonske številke SOS telefona za ženske in otroke – žrtve nasilja, ki od leta 2021, v skladu s Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija), deluje 24 ur dnevno. Na tridesetih mestih po vsej Sloveniji bodo nameščeni jumbo plakati, ki bodo opozarjali na številko 080 11 55, polepljen pa bo tudi avtobus Ljubljanskega potniškega prometa. S kampanjo želimo doseči tako žrtve nasilja, da izvedo za možen prvi korak iz nasilnega odnosa, kot tudi osebe, ki lahko žrtvam pomagajo z informacijo, kje lahko prejmejo usmeritve in psihosocialno podporo ob iskanju poti iz nasilja. Kampanjo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

Po podatkih Združenih narodov namreč manj kot 40 odstotkov žensk, ki so bile žrtve nasilja, poišče kakršno koli pomoč. To je izjemno zaskrbljujoč podatek, ki kaže na to, kako pomembno je delovanje odzivnega, koordiniranega, strokovno podprtega sistema pomoči, ki žrtev dobesedno ujame v mrežo pomoči na način, ki ji je blizu. Pogosti razlogi, poleg ogroženosti žrtve s strani povzročitelja in različnih drugih okoliščin, ki jo ovirajo pri iskanju poti iz nasilja, so namreč tudi veliko nezaupanje v sistem pomoči, slabe izkušnje z iskanjem pomoči in neinformiranost o obstoječih oblikah pomoči ter postopkih, ki sledijo prijavi nasilja.

Na SOS telefonu nudimo žrtvam nasilja zaupen pogovor, čustveno in moralno podporo, jih opogumljamo, ozaveščamo o nasilju, seznanimo z ukrepi in s postopki na institucijah, usmerjamo v ustrezne oblike pomoči, skupaj z njimi naredimo načrt delovanja za zaščito pred nadaljnjim nasiljem in po potrebi ponudimo naše posredovanje na institucijah. Žrtve usmerimo v krizne centre, varne hiše, ponudimo spremstvo in zagovorništvo v postopkih na institucijah ter jih vključimo v program osebnega svetovanja Društva SOS telefon v Ljubljani, Celju in Kopru ali v podporno skupino za ženske z izkušnjo nasilja.

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja že 33 let nudi psihosocialno pomoč ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje. SOS telefon 080 11 55 je brezplačna svetovalna linija, namenjena žrtvam nasilja, pričam nasilja in osebam, ki želijo pomagati žrtvam nasilja, dosegljiv je 24 ur na dan, vsak dan. Večjo dostopnost svetovalne linije SOS telefona omogočamo s termini svetovanja v tujih jezikih (angleščina, bosanščina, hrvaščina, srbščina), nudimo pravno svetovanje in svetovanje kriminalistke glede postopkov na policiji. Na mesec prejmemo okrog 200 klicev, povezanih z nasiljem nad ženskami in otroki.

Maja Plaz, predsednica Društva SOS telefon

* Program SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja financirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, FIHO – Fondacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Celje, Mestna občina Koper.

SOS TELEFON

DOŽIVLJATE NASILJE?
OPAŽATE NASILJE?
POTREBUJETE POMOČ?

SOS TELEFON je namenjen žrtvam nasilja v družini, partnerskih, sorodstvenih in drugih medosebnih odnosov, ki potrebujejo svetovanje in informacije o nasilju, oblikah pomoči, pravicah ter pristojnostih in pooblastilih institucij.

Svetovalni, zaupni in informativni pogovor s strokovno usposobljenimi svetovalkami.

Klic na SOS telefon je brezplačen.

Zadnji prispevki