V Zatočišču skupaj s svojo svetovalko izdelate načrt pomoči glede na vašo situacijo. Zaposlene v Zatočišču vam v sodelovanju z drugimi institucijami (centri za socialno delo, policija, druge vladne in nevladne organizacije) pomagamo pri urejanju vaših osebnih, družinskih, zdravstvenih in drugih, vam pomembnih pravno-formalnih zadev ter pri zagotavljanju osnovnih sredstev za preživetje.