Ne. Dokler niso zaključeni (oziroma sproženi) ustrezni postopki na družinskem sodišču, imata oba starša enake pravice v odnosu do skupnih otrok. V kolikor so žrtve nasilja v družini tudi otroci (neposredno ali posredno kot priče nasilja nad vami), ste kot skrbnik dolžni poskrbeti za njihovo varnost.