Pri projektu, ki smo ga izvajali jeseni 2018, je Društvo SOS telefon sodelovalo z Nipketom, PIL-om, LPP d.o.o., Zaslon, Media bus d.o.o.

PIL je na temo privolitve pripravil test in posnel animirani spot, Nipke pa je posnel pesem Ina. Kot je povedal Nipke: »Ina« opisuje vsakodnevno situacijo, kjer Ina, 19-letna študentka po spletu okoliščin postane žrtev spolnega nasilja in za vedno ostane sama s svojo zgodbo. Z Društvom SOS sem se združil v poslanstvu proti spolnemu nasilju in upam, da bo pesem pripomogla pri ozaveščanju. Vsak dan se dogaja, da nekdo prestopi mejo, vsak dan gre nekdo predaleč in žrtve spolnega nasilja se ponavadi počutijo prestrašene in same, zato je pomembno, da o tem govorimo naglas in da žrtve nasilja vedo, da se lahko obrnejo na nekoga, ki jih bo poslušal, razumel in zaščitil.«

O spolnem nasilju

Tema spolnega nasilja nad ženskami je v zadnjih letih, svetovno gledano, postala zelo prepoznana in pomembna. Ženske iz različnih sfer so začele pogosteje javno govoriti o svojih izkušnjah s spolnim nasiljem, predvsem spolnim nadlegovanjem na delovnem mestu. Vendar spolno nasilje ostaja prežeto z različnimi stereotipi, ki poglabljajo sprejemljivost moškega spolnega nasilja nad ženskami in s tem ohranjajo neenakost med spoloma.

Nasilje nad ženskami je kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin žensk. Spolno nasilje, tako kot tudi druge oblike nasilja, temeljijo na premoči povzročitelja nasilja nad žrtvijo. Meja med privolitvijo in spolnim nasiljem je lahko zelo tanka in zato zelo nejasna. V projektu želimo poudariti, da o privolitvi ne govorimo, ko ni jasnega »ne«, ampak takrat, ko je dan jasni »da«. Pomembno je mlade, fante in dekleta, ozavestiti o tem, da je upoštevanje želja in zadržkov osebe, udeležene pri spolnih dejavnostih, temeljno.

Projekt je sofinanciralo MDDSZ.

SOS TELEFON

DOŽIVLJATE NASILJE?
OPAŽATE NASILJE?
POTREBUJETE POMOČ?

SOS TELEFON je namenjen žrtvam nasilja v družini, partnerskih, sorodstvenih in drugih medosebnih odnosov, ki potrebujejo svetovanje in informacije o nasilju, oblikah pomoči, pravicah ter pristojnostih in pooblastilih institucij.

Svetovalni, zaupni in informativni pogovor s strokovno usposobljenimi svetovalkami.

Klic na SOS telefon je brezplačen.

Zadnji prispevki