Dragi bralec, draga bralka

Pred vama je knjiga, ki združuje 23 zgodb žensk različnih starosti, različnih socialnih in družbenih slojev, različnih izobrazbenih struktur, različnih prepričanj, ki pa imajo nekaj skupnega. Žal jih druži dejstvo, da so preživele izkušnjo intimnopartnerskega nasilja oziroma nasilja v družini. V Društvu SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja smo se odločili, da slovenski strokovni in laični javnosti ponudimo knjigo, ki bo dala vpogled v boleče izkušnje nasilja za štirimi stenami, in to na način, da o njem spregovorijo tiste, ki so ga doživljale. Prek zapisov se bo bralec_ka soočil_a, kaj pomeni biti žrtev nasilja, kako različno se s to izkušnjo lahko spopadamo in kako težko se je iz kroga nasilja izviti. Cilj zbranih zgodb je pokazati, kako se osebe, ki doživljajo nasilje, počutijo v sistemu, v primežu institucij in med postopki, ki so zanje praviloma izjemno težki in naporni. Kot bo bralec_ka lahko videl_a, prekinitev nasilnega razmerja nikakor ne pomeni konec zlorab – žal se nasilje pogosto nadaljuje, včasih pravijo, da je celo hujše, saj povzročitelj začne uporabljati vsa sredstva in mehanizme, da bi žrtev uničil prek institucij. Če te tega ne prepoznajo, in nemalokrat se to tudi zgodi, se žrtev znajde v vrtincu zlorabe, ki je ne povzroča samo povzročitelj, temveč tudi sistem. Ker se veliko sprašujemo, kaj je tisto, kar v sistemu ne deluje, in kaj je tisto, kar deluje, smo se odločile, da o tem povprašamo prav njih, ki so ta boj dale skozi.

Zgodbe pred vami so različno dolge, saj so si tudi intervjuvane ženske zelo različne. Pustile smo jim prostor, da povedo tisto, kar se jim zdi pomembno, in toliko, kolikor želijo povedati. Nekatere so že same od sebe zelo podrobno ubesedile, kar so doživljale, druge smo k temu spodbudile s podvprašanji, tretje so postavile mejo že prej, ki smo jo seveda spoštovale. Njihove meje so bile za nas glavno vodilo pri snemanju pogovorov.

A ne glede na dolžino zgodb smo prepričane, da so vse zgodbe sporočilne, močne in na neki način tudi navdihujoče.

Jasna Podreka, Mojca Suhovršnik, mag. in Maja Plaz