Izhod google.com

Izjave za javnost / 24. julija 2020

Pojasnilo glede priprave sprememb Kazenskega zakonika glede opredelitve posilstva

Ministrstvo za pravosodje je v lanskem letu na pobudo nevladnih organizacij in širše javnosti začelo postopek spremembe Kazenskega zakonika v delu opredelitve kaznivega dejanja posilstva. Ustanovljena je bila delovna skupina, v kateri je sodelovala tudi predstavnica nevladnih organizacij izbrana po predpisanem postopku Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS). Ministrstvo je pod prejšnjo in sedanjo ministrico usklajevanja vodilo zelo korektno, organiziranih je bilo tudi več srečanj in sestankov. Vsebinsko smo nevladne organizacije zagovarjale spremembo v smeri modela afirmativnega soglasja (samo ja pomeni ja) ter odpravo modela prisile, po katerem so kot posilstvo opredeljena zgolj tista dejanja, kjer je uporabljena sila. Glede odprave modela (fizične) prisile nam je ministrstvo v celoti prisluhnilo, glede soglasja pa je v delovni skupini na koncu prevladalo večinsko stališče drugih deležnikov o večji ustreznosti (dopolnjenega, nadgrajenega) modela veta.

 

Medtem ko je po modelu »samo ja pomeni ja« potrebno soglasje vseh oseb, model veta temelji na nasprotovanju: za posilstvo gre, kadar je bilo izraženo nasprotovanje. Aktualni predlog je nadgrajen še za primere, kadar žrtev zaradi različnih okoliščin (ustrahovanje, psihološka »zmrznitev« itd.) ne bi mogla nasprotovati; tudi te šteje med posilstvo. Ne glede na to, da navedene spremembe pomenijo pomemben korak naprej pri opredelitvi posilstva, je model veta vseeno manj ugoden za žrtve, saj morajo dokazovati nasprotovanje ali okoliščine, zaradi katerih se niso mogle aktivno upirati. Zato se bomo še naprej zavzemali, da se slovenska zakonodaja povsem uskladi z zahtevami mednarodnega prava in uzakoni model soglasja.

 

Korak naprej pa gotovo pomeni sodelovanje z ministrstvom za pravosodje, ki je bilo v tem postopku bistveno boljše kot v preteklosti.

 

Katarina Bervar Sternad
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC


Sorodne vsebine

[Posodobljeno] Znamenja

Izjave za javnost / 21. aprila 2021

[Posodobljeno] Znamenja

Vsako nasilje žrtvam pusti znamenja, ki ostajajo tudi, ko se telesne rane zacelijo. Nasilje pa nima hudih posledic le za žrtev nasilja, temveč prizadene tudi otroke odraslih žrtev, ki so nema in nemočna priča nasilju in so nemalokrat tudi sami posredne ali celo neposredne žrtve, kar je še posebej skrb vzbujajoče in zahteva ukrepanje vsake osebe, ki je nasilje doživela ali zaznala.

Preberi več
Pogovor ”Začelo se je z zaupanjem”

Izjave za javnost / 23. marca 2021

Pogovor ”Začelo se je z zaupanjem”

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja na pravice žensk opozarja vsak dan, še posebej pa v mesecu marcu, mesecu žensk, zato vas lepo vabimo na

POGOVOR
”ZAČELO SE JE Z ZAUPANJEM”

v sredo, 31. marca 2021, ob 16. uri.

Preberi več
Ženske v partnerskih odnosih ne umirajo zaradi nesoglasij temveč zaradi nasilja

Izjave za javnost / 17. marca 2021

Ženske v partnerskih odnosih ne umirajo zaradi nesoglasij temveč zaradi nasilja

Dovolj je nasilja nad ženskami! Ženske v partnerskih odnosih ne umirajo zaradi nesoglasij v partnerskem odnosu. Umirajo zaradi nasilja s strani (nekdanjih) partnerjev, ki se stopnjuje. Lahko tudi do umora. S pravočasnim ukrepanjem ga lahko preprečimo!

Preberi več