Izhod google.com

Izjave za javnost / 20. maja 2020

Naj vas spomnimo….

V Sloveniji je bila v letih 2010, 2011 in 2012 sprejeta zakonodaja, ki je uvedla vrsto ukrepov za zajezitev ekonomske in finančne krize. Ženski lobi Slovenije pa je leta 2013 izdelal analizo z naslovom Protikrizni ukrepi in enakost spolov. Dr. Živa Humer in Metka Roksandić sta v analizi ugotavljali, kako kriza in protikrizni ukrepi vplivajo na položaj žensk in moških v Sloveniji.

Analiza je med drugim pokazala, da Vlada Republike Slovenije, ki je sicer zavezana k uveljavljanju integracije načela enakosti spolov, tudi s prikazom analize učinkovanja sprejete zakonodaje na položaj spolov, ob nobenem ukrepu oz. predlogu zakonov ni analizirala posledic uveljavitve zakonodaje z vidika spola.

Analizo lahko preberete s klikom na zgornji naslov.


Sorodne vsebine