Izhod google.com

SOS in mediji / 12. maja 2020

Zagotovite ženskam dostop do spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic

Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović je države članice Sveta Evrope pozvala k zagotavljanju dostopa ženskam do spolnega in reproduktivnga zdravja.

Medtem ko številne države sprejemajo pomembne ukrepe za zajezitev negativnih ukrepov krize na pravice žensk in enakost med spoloma, ne smejo zanemarjati spolnega in reproduktivnga zdravja in pravic žensk. To med drugim zajema dostop do splava, kontracepcije, kakovostno maternalno zdravstveno oskrbo. Posebno pozornost pa je potrebno nameniti zagotavljanju učinkovitega dostopa tistim ženskam in deklicam, ki so še posebej ranljive, kot so žrtve nasilja zaradi spola, žrtve spolnega nasilja, ženske, ki doživljajo multiple in intersekcijske oblike diskriminacije, kot so adolescentke, ženske, ki živijo v revščini, ženske na podeželju, migrantke, Rominje, hendikepirane ženske, LGBT ženske.

Polno spoštovanje spolnih in reproduktivnih pravic žensk spada med temeljne obveznosti držav članic Sveta Evrope na področju zagotavljanja človekovih pravic žensk in enakosti med spoloma.

Več lahko preberete tukaj.