Izhod google.com

SOS in mediji / 28. maja 2020

Turizem za namen trgovine z ženskami in otroki – PODPIŠITE PISMO

Položaj novorojenčkov v Ukrajini, ki jih zaradi zaprtja meja v času epidemije COVID-19, njihovi tuji kupci ne morejo prevzeti, o njem pa je poročala CNN, je razkril masivno globalno trgovino z ženskami in njihovimi otroki. 

Podpišite pismo ukrajinskemu predsedniku, v katerem organizacije, posameznice in posamezniki zahtevajo takojšnje zaprtje institucij, ki omogočajo tovrstni t. i. reproduktivni turizem, in prepoved vseh oblik trgovanja z ženskami in njihovimi otroki.

V skladu z Opcijskim protokolom h Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah o prodaji otrok, zlorabi otrok za namen prostitucije in zlorabi otrok za namen pornografije pomeni nadomestno materinstvo (surrogacy) obliko prodaje in trgovanja z otroki.

Tudi Evropski parlament je izrazil mnenje, da je potrebno prakso nadomestnega materinstva prepovedati in nujno obravnavati v okviru instrumentov človekovih pravic. Ta namreč vključuje zlorabo reproduktivnih danosti žensk in uporabno človeškega telesa za pridobivanje finančnih in drugih koristi, posebej v primerih ranljivih žensk iz držav v razvoju. 

Fotografija Anna Pritchard na Unsplash