Izhod google.com

SOS in mediji / 19. maja 2020

Pomembna sodba Evropskega sodišča za človekove pravice

Evropsko sodišče za človekove pravice je izdalo pomembo sodbo o obveznostih države glede zaščite zasebnega življenja žrtve v kazenskih postopkih zaradi posilstva: Mraović v. Hrvaška.

Sodišče je odločilo, da je bila odločitev družinskega sodišča, da iz obravnav izključi javnost in s tem zaščiti zasebno življenje žrtve, razumna. Posebej je izpostavilo, da je država obvezana zaščititi žrtev pred sekundarno viktimizacijo. Zaslišanja na sodišču so namreč izjemno občutljiva, saj vedno razkrivajo informacije o najintimnejših vidikih življenja žrtve posilstva.

Več o sodbi lahko preberete s klikom na njen naslov zgoraj.