Izhod google.com

SOS in mediji / 19. marca 2020

Navodila Ministrstva za delo o zaščiti

Tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdalo navodila za ustrezno zaščito vse uporabnic in uporabnikov ter zaposlenih na področju socialnega varstva.

Najdete jih tukaj: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Koronavirus/Navodila-za-zascito-uporabnikov-in-zaposlenih-na-podrocju-socialnega-varstva.pdf