Izhod google.com

SOS in mediji / 21. novembra 2019

Napovednik dogodkov: Mednarodni dnevi akcij proti nasilju nad ženskami

25. 11. 2019 – 10. 12. 2019

 

TOREK, 12. 11. 2019

1. DELAVNICA »OZAVEŠČANJE IN PREPREČEVANJE NASILJA NAD ŽENSKAMI S POUDARKOM NA NASLAVLJANJU NASILJA NA SPLETU S POMOČJO DIGITALNEGA PRIPOVEDNIŠTVA«

ORGANIZIRAJO: Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper; CSD Južna Primorska: Služba za koordinacijo in pomoč žrtvam; Krizni center za žrtve nasilja Južna Primorska; Krizni center za otroke in mladostnike – Marelična hiša; Regijska varna hiša Kras

IZVAJALKE_CI: Silvana Česnik, Sanja Guček, Mojca Žitko, Cvetko Kokalj, Tomaž Pavkovič

LOKACIJA: Srednja šola Izola

ČAS IN TRAJANJE: 12. 11. 2019

NAMENJENO: Dijakinjam in dijakom 2. in 3. letnika Srednje šole Izola, smer predšolska vzgoja

OPIS DOGODKA: Dijakinje in dijake seznanimo s 25. novembrom – Mednarodnim dnem akcij proti nasilju nad ženskami, ozaveščamo o nasilju nad ženskami, nesprejemljivosti nasilja v intimno – partnerskih zvezah in med zmenkanjem. V okviru delavnice posebno pozornost namenimo naslavljanju spletnega nasilje s pomočjo tehnike digitalnega pripovedništva. Dijakinje in dijaki se seznanijo s tehniko digitalnega pripovedništva kot načina pripovedovanja osebnih zgodb s podobami, ki kot posebna oblika večpredstavnih gradiv udeleženkam_cem omogoča predstavitev njihovih izkušenj, stališč in pogledov.

PRIJAVE: niso potrebne

DODATNE INFORMACIJE: 05 639 31 70, 031 546 098 in dnk.koper@siol.net

 

PETEK, 15. 11. 2019

2. OBVEŠČANJE MEDIJEV IN ODLOČEVALK_CEV O DNEVIH BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI

ORGANIZIRA: Društvo za nenasilno komunikacijo

OPIS DOGODKA: V okviru Dnevov akcij proti nasilju nad ženskami pošljemo dopis z opisom letošnje teme in dodano belo pentljo ter prošnjo, da si jo pripnejo, na naslednje naslove: predsedniku države, predsedniku vlade, ministrom in ministricam, poslancem in poslankam, državnim svetnikom in svetnicam, županom in županjam, varuhu človekovih pravic, zagovorniku enakih možnosti in osrednjim medijem, ki objavljajo dnevno-informativne oddaje.

DODATNE INFORMACIJE: 01 43 44 822, info@drustvo-dnk.si

 

3. DELAVNICA »NASILNE ZVEZE SO BREZVEZE«

ORGANIZIRAJO: CSD Južna Primorska: Regijska varna hiša Kras; Služba za koordinacijo in pomoč žrtvam; Krizni center za žrtve nasilja Južna Primorska; Krizni center za otroke in mladostnike – Marelična hiša; Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper

IZVAJALKE_CI DOGODKA: Nataša Prelesnik Korošic, Valentina Kovač, Ida Rončel, policistke in policisti iz PP Sežana

LOKACIJA: Šolski center Srečka Kosovela Sežana

ČAS IN TRAJANJE DOGODKA: 15. 11. 2019 (dve šolski uri)

NAMENJENO: Dijakinjam_om tretjih letnikov Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana

OPIS DOGODKA: Dijakinje_e ozaveščamo o nasilju nad ženskami, nesprejemljivosti nasilja v intimno – partnerskih zvezah in med zmenkanjem. Na delavnici dijaki_nje svoje izkušnje, stališča in poglede v povezavi z naslovljeno tematiko izrazijo preko uporabe tehnike vizualne umetnosti – stripa ter se sprehodijo skozi maketo »Labirint nasilja« preko katere jim omogočimo vpogled v izkušnjo nasilja z vidika žrtve in predstavimo dejavnike, ki prispevajo k nastanku in vzdrževanju nasilnega odnosa ter dejavnike, ki pripomorejo k njegovi razrešitvi.

PRIJAVE: niso potrebne

DODATNE INFORMACIJE: Regijska varna hiša Kras, 056 202 442, 070 754 530, vhkras@gmail.com

 

PONEDELJEK, 18. 11. 2019

4. KAMPANJA NA DRUŽABNIH OMREŽJIH

ORGANIZIRA IN IZVAJA: Društvo SOS telefon

LOKACIJA: Prenovljena spletna stran Društva SOS telefon www.drustvo-sos.si in družabna omrežja instagram (IG: drustvosostelefon), FB stran (@drustvo.sostelefon) in You tube kanal Društvo SOS telefon.

ČAS IN TRAJANJE: 18. 11. 2019 – 10. 12. 2019

NAMENJENO: Širši javnosti

OPIS DOGODKA: Društvo SOS telefon bo letošnje svetovne dneve delovanja proti nasilju nad ženskami obeležilo z novo spletno stranjo www.drustvo-sos.si in kampanjo na družabnih omrežjih: FB: @drustvo.sostelefon; IG: drustvosostelefon in YOU TUBE: Društvo SOS telefon.

DODATNE INFORMACIJE: drustvo-sos@drustvo-sos.si

 

TOREK, 19. 11. 2019

5. LOKALNI POSVET NA TEMO OBRAVNAVE NASILJA V DRUŽINI IN LABIRINT NASILJA

ORGANIZIRATA: Varna hiša Celje in Center za socialno delo Celje

LOKACIJA: V prostorih Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah

ČAS IN TRAJANJE: 19. 11. 2019 ob 10.00

NAMENJENO: Šolskim svetovalnim službam, policiji, zaposlenim na CSD

OPIS DOGODKA: Posvet na temo obravnave nasilja v družini na katerem bo predstavljen Labirint nasilja.

PRIJAVE: niso potrebne

DODATNE INFORMACIJE: 03 492 63 56

 

SREDA, 20. 11. 2019

6. IZKUSTVENA DELAVNICA O NIČELNI TOLERANCI DO NASILJA

ORGANIZIRA: Društvo za pomoč ženskam in otrokom Varna hiša Gorenjska

LOKACIJA: Biotehniški center Naklo

ČAS IN TRAJANJE: 20. 11. 2019, dve šolski uri

NAMENJENO: Dijakinjam in dijakom šole

OPIS DOGODKA: Delavnica je namenjena prepoznavanju nasilja in spodbujanju ničelne tolerance do nasilja nad ženskami.

PRIJAVE: niso potrebne

DODATNE INFORMACIJE: 051 200 083

 

7. DELAVNICA »NASLAVLJANJE SPLETNEGA NASILJA S POMOČJO TEHNIKE DIGITALNEGA PRIPOVEDNIŠTVA«

ORGANIZIRAJO: CSD Južna Primorska: Krizni center za otroke in mladostnike – Marelična hiša; Krizni center za žrtve nasilja Južna Primorska; Služba za koordinacijo in pomoč žrtvam; Regijska varna hiša Kras; Društvo za nenasilno komunikacijo- enota Koper

IZVAJALKE_CI: Leticija Jurinič, Lea Rojc, Tomaž Pavkovič, mag. Damjana Jurman

LOKACIJA: Dnevni center za otroke in mladostnike Koper- PetKA

ČAS IN TRAJANJE: 20. 11. 2019 od 16.30 do 18.00

NAMENJENO: Otrokom in mladostnicam_kom, ki obiskujejo Dnevni center za otroke in mladostnike Koper- PetKA

OPIS DOGODKA: V okviru delavnice naslavljamo spletno nasilje s pomočjo tehnike digitalnega pripovedništva. Dijakinje in dijake ozaveščamo o pasteh spletnega nasilja kot nasilja ene ali več oseb nad drugo osebo ali skupino preko spleta, ki se med najstniki_cami najpogosteje izvaja kot spletno ustrahovanje, spletno trpinčenje ali spletno nadlegovanje prek digitalnih naprav, kot so mobilni telefoni, računalniki in tablični računalniki. Dijakinje in dijaki se seznanijo s tehniko digitalnega pripovedništva kot načina pripovedovanja osebnih zgodb s podobami, ki kot posebna oblika večpredstavnih gradiv omogoča predstavitev njihovih izkušenj, stališč, in pogledov.

DODATNE INFORMACIJE: 05 663 45 99, 041 303 203 in kcm.koper@gov.si

 

8. DELAVNICA »NASLAVLJANJE SPLETNEGA NASILJA S POMOČJO TEHNIKE DIGITALNEGA PRIPOVEDNIŠTVA«

ORGANIZIRAJO: CSD Južna Primorska: Krizni center za žrtve nasilja Južna Primorska; Služba za koordinacijo in pomoč žrtvam; Krizni center za otroke in mladostnike – Marelična hiša; Regijska varna hiša Kras; Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper

IZVAJALKE_ CI: Renata Fabec, Katja Malus, Sandra Kraljić, Tomaž Pavkovič, mag. Damjana Jurman

LOKACIJA: Dijaški dom Portorož

ČAS IN TRAJANJE DOGODKA: 20. 11. 2019 od 16.30 do 18.00

NAMENJENO: Dijakinjam in dijakom 2. letnika GEPŠ (Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran) in dijakom in dijakinjam 3. letnika Srednje zdravstvene šole Piran (zaprta skupina)

OPIS DOGODKA: V okviru delavnice naslavljamo spletno nasilje s pomočjo tehnike digitalnega pripovedništva. Dijakinje in dijake ozaveščamo o pasteh spletnega nasilja kot nasilja ene ali več oseb nad drugo osebo ali skupino preko spleta, ki se med najstniki_cami najpogosteje izvaja kot spletno ustrahovanje, spletno trpinčenje ali spletno nadlegovanje prek digitalnih naprav, kot so mobilni telefoni, računalniki in tablični računalniki. Dijakinje in dijaki se seznanijo s tehniko digitalnega pripovedništva kot načina pripovedovanja osebnih zgodb s podobami, ki kot posebna oblika večpredstavnih gradiv omogoča predstavitev njihovih izkušenj, stališč, in pogledov.

PRIJAVE: niso potrebne

DODATNE INFORMACIJE: 059 039 590, 040 303 669 in kczn.csdjprim@gov.si

 

ČETRTEK, 21. 11. 2019

9. DELAVNICA »NASILNE ZVEZE SO BREZ VEZE«

ORGANIZIRAJO: CSD Južna Primorska: Regijska varna hiša Kras; Služba za koordinacijo in pomoč žrtvam; Krizni center za žrtve nasilja Južna Primorska; Krizni center za otroke in mladostnike – Marelična hiša; Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper

IZVAJALKE_CI DOGODKA: Nataša Prelesnik Korošic, Valentina Kovač, Ida Rončel, policisti/policistke iz PP Sežana

LOKACIJA: Šolski center Srečka Kosovela Sežana

ČAS IN TRAJANJE DOGODKA: 21. 11. 2019 (dve šolski uri)

NAMENJENO: Dijakinjam_kom tretjih letnikov Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana

OPIS DOGODKA: Dijakinje_ke ozaveščamo o nasilju nad ženskami, nesprejemljivosti nasilja v intimno – partnerskih zvezah in med zmenkanjem. Na delavnici dijakinje_ki svoje izkušnje, stališča in poglede v povezavi z naslovljeno tematiko izrazijo preko uporabe tehnike vizualne umetnosti – stripa ter se sprehodijo skozi maketo »Labirint nasilja« preko katere jim omogočimo vpogled v izkušnjo nasilja z vidika žrtve in predstavimo dejavnike, ki prispevajo k nastanku in vzdrževanju nasilnega odnosa ter dejavnike, ki pripomorejo k njegovi razrešitvi.

PRIJAVE: niso potrebne

DODATNE INFORMACIJE: Regijska varna hiša Kras, 056 202 442, 070 754 530, vhkras@gmail.com

 

10. RAZSTAVA »NASILJE V DRUŽINI – KAM PO POMOČ«

ORGANIZIRAJO: Center za socialno delo Spodnje Podravje, Varna hiša Ptuj in Društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči – Svetovanica Kapljica, pomoč žrtvam nasilja

LOKACIJA: Trstenjakova 5a, 2250 Ptuj

ČAS IN TRAJANJE DOGODKA: od 21. 11. 2019 do 10. 12. 2019

NAMENJENO: Širši javnosti

OPIS DOGODKA: Na ogled bo razstava maket institucij in nevladnih organizacij, ki v lokalnem okolju nudijo pomoč žrtvam nasilja. Cilj akcije je informiranje širše javnosti o možnih oblikah pomoči, prikazati povezanost delovanja vseh vključenih služb ter nagovoriti žrtve, da se opogumijo poiskati pomoč.

PRIJAVE: niso potrebne

DODATNE INFORMACIJE: 051 368 299

 

PETEK, 22. 11. 2019

11. RAZSTAVA: »KO JE DRUGIČ UDARIL V VRATA, SEM ČEZ LUKNJO PRELEPILA PLAKAT«

ORGANIZIRA: Center za socialno delo Maribor

LOKACIJA: Likovno razstavišče Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor

ČAS IN TRAJANJE: Otvoritev razstave v petek, 22. 11. 2019, ob 17.00. Razstava je na ogled do 30. 11. 2019, pon-pet: od 08.00 do19.00 in v sob: od 08.00 do 13.00.

NAMENJENO: Širši javnosti

OPIS DOGODKA: Projekt temelji na pogumu žensk, ki so se bile pripravljene izpostaviti in deliti svoje zgodbe z nami in kar je občudovanja in spoštovanja vredno tudi s širšo javnostjo. Govorimo o enajstih ženskah, ki so delile svojo zgodbo, zato da opogumijo še kakšno, ki se želi izviti iz primeža psihičnega in fizičnega nasilja v svojem intimnem okolju, ali pa da družba končno odprto spregovori o tem problemu. Projekt je nastajal ob srečevanju žensk z umetniki_cami.

Sodelujoči umetniki in umetnice: Boris Beja, Mina Fina, Jaka Babnik, Valerie Wolf Gang, Hana Karim, Nina Koželj, Tadej Vaukman, Tanja Radež in Saša Bezjak.

Razstava je bila prvič na ogled v Galeriji Kresija v Ljubljani po pokroviteljstvom župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankoviča s sodelovanjem Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.

PRIJAVE: niso potrebne

DODATNE INFORMACIJE: sanja.sitar@gov.si in ninajeza@gmail.com

 

SOBOTA, 23. 11. 2019

 12. DOBRODELNI POHOD NA GOSPODIČNO NA GORJANCIH

ORGANIZIRA: Društvo življenje brez nasilja, program Varna hiša

LOKACIJA: Gabrje – Gospodična na Gorjancih, Novo mesto

ČAS IN TRAJANJE: 23. 11. 2019 med 9.00 in 14.00

NAMENJENO: Dogodek je javen, vabljeni_e vsi_e podporniki_ce Društva življenje brez nasilja in programa Varna hiša

OPIS DOGODKA: S pohodom na Gospodično želimo tudi v tem letu obeležiti Mednarodne dneve akcij proti nasilju nad ženskami in hkrati 20-letnico programa Varna hiša. V soboto, 23. 11. 2019 se bomo ob 9. uri zbrali_e v Gabrju in se najprej okrepčali_ s toplim čajem in sladko energijo, nato pa se sprehodili do Gospodične, kjer bo poskrbljeno za topel obrok. Pohod bo dobrodelne narave, saj si bodo pohodniki_ce lahko v zameno za prostovoljni prispevek izbrali_e izdelke, ki so ročno delo naših uporabnic in njihovih otrok.

PRIJAVE: 031 393 614 in varnahisa.nm@gmail.com

DODATNE INFORMACIJE: 031 393 614 in varnahisa.nm@gmail.com

 

PONEDELJEK, 25. 11. 2019

13. STROKOVNI POSVET »SAMO JA POMENI JA – ZAGATE NA PODROČJU PREPREČEVANJA IN USTAVLJANJA SPOLNEGA NASILJA«

ORGANIZIRAJO: Društvo za nenasilno komunikacijo, Fakulteta za socialno delo in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij PIC

 LOKACIJA: Fakulteta za socialno delo, predavalnica številka 2

ČAS IN TRAJANJE DOGODKA: 25. 11. 2019 od 9.00 do 13.30

NAMENJENO: širši javnosti in strokovnjakinjam_om s področja preprečevanja in ustavljanja spolnega nasilja

OPIS DOGODKA: Strokovni posvet na katerem bomo spregovorile o zagatah na področju preprečevanja in ustavljanja spolnega nasilja in predstavile prenovljeno in dopolnjeno izdajo praktičnega priročnika po sodnih in upravnih postopkih »Nasilje nad ženskami- pra(v)ne poti v varno življenje žensk in otrok« avtorice Nine Rapilane Obran, ki ga je izdalo Društvo za nenasilno komunikacijo. Vsak_a udeleženec_ka strokovnega posveta prejme brezplačen izvod priročnika.

PRIJAVE: niso več možne

DODATNE INFORMACIJE: silva.strajnar@drustvo-dnk.si

 

14. VIDEO POSNETKI #SAMOJAPOMENIJA

ORGANIZIRAJO: Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon za ženske in otroke- žrtve nasilja, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij PIC, Ženski lobi Slovenije, Amnesty International Slovenije, Inštitut 8. marec, Društvo Ključ- center za boj proti trgovini z ljudmi

IZVAJALKE_CI DOGODKA: Anita Bašanović, Katarina Bervar Sternad, Lado Bizovičar, Sebastian Cavazza, Andreja Katič, Nika Kovač, dr. Vesna Leskošek, Metka Naglič, Nipke, Sonja Lokar, Peter Poles, dr. Dominika Švarc Pipan, Katjuša Popovič, Špela Veselič, Katja Zabukovec Kerin, dr. Darja Zaviršek

LOKACIJA: socialna omrežja sodelujočih organizacij

ČAS IN TRAJANJE DOGODKA: 16 dni akcij, od 25.11. do 10.12.

NAMENJENO: splošni javnosti

OPIS DOGODKA: s kratkimi izjavami aktivistk, akademičark, ministrice za pravosodje, državne sekretarke in znanih podpornic_kov gibanja prosti nasilju nad ženskami bomo zahtevale_i spremembo zakonodaje in prakse na področju preprečevanja in ustavljanja spolnega nasilja

DODATNE INFORMACIJE: Društvo za nenasilno komunikacijo, info@društvo-dnk.si

 

15. PREDSTAVITEV PROBLEMATIKE NASILJA V DRUŽINI

ORGANIZIRA: Društvo varnega zavetja Pomurja – Varna hiša Pomurja

ČAS IN TRAJANJE DOGODKA: 25. 11. 2019 – 10. 12. 2019

LOKACIJA: Zdravstveni dom Ljutomer

NAMENJENO: širši javnosti

OPIS DOGODKA: Predstavitev problematike nasilja v družini na LCD zaslonih.

DODATNE INFORMACIJE: vh.pomurja@gmail.com ali 031 442 200

 

16. DESETA OBLETNICA DELOVANJA KRIZNEGA CENTRA ZA ODRASLE ŽRTVE NASILJA MARIBOR IN KRIZNEGA CENTRA ZA ŽRTVE NASILJA JUŽNE PRIMORSKA

ORGANIZIRATA: Center za socialno delo Maribor in Center za socialno delo Južna Primorska

LOKACIJA: SNG Maribor, Kazinska dvorana SNG, Slovenska ulica 27, 2000 Maribor

ČAS IN TRAJANJE DOGODKA: 25. 11. 2019 ob 11.00 uri

NAMENJENO: Javnosti, strokovni javnosti, predstavnicam_kom CSD, predstavnicam_kom policije, predstavnicam_kom občin, predstavnicam_kom nevladnih organizacij in drugih organizacij, ki delujejo na področju preprečevanja nasilja ter vsem drugim zainteresiranim.

OPIS DOGODKA: Skupna obeležitev desete obletnice delovanja Kriznega centra za odrasle žrtve nasilja Maribor in Kriznega centra za žrtve nasilja Južna Primorska. Udeleženke_ce bodo nagovorile direktorica CSD Maribor Marjana Bravc in Tjaša Rodman, v. d. direktorice CSD Južna Primorska ter vodji obeh kriznih centrov, Vilma Kersnik in Renata Fabec. S kulturnim programom bodo obletnico obogatile harfistka Leto Križanič Žorž in balerina Ana Poljanšek Žagar ter poezija Saše Pavček.

PRIJAVE: renata.fabec@gov.si, vilma.kersnik@gov.si

DODATNE INFORMACIJE: Renata Fabec, Krizni center za žrtve nasilja Južna Primorska, 059 039 590, renata.fabec@gov.si

 

17. DELAVNICA »MOJA BOŠ – PRIKRITE OBLIKE LASTINJENJA V ODNOSIH«

ORGANIZIRA: Društvo ženska svetovalnica

LOKACIJA: V prostorih Ženske svetovalnice, Cesta v Mestni log 55 v Ljubljani

ČAS IN TRAJANJE DOGODKA: 25. 11. 2019 ob 16.00

NAMENJENO: Vsem ženskam, ki si želijo podeliti izkušnje z nasiljem z namenom preseči stisko in sram ter odgovornost za nasilje pripisati tistemu, ki nasilje povzroča.

OPIS DOGODKA: Na delavnici bomo izpostavile pereče teme kot so: kako moški z lepimi besedami zapeljejo ženske v nasilni odnos; kako moški zavajajo ženske z namenom, da se čustveno, fizično in/ali finančno okoriščajo z njimi; kako moški potvarjajo resničnost tako, da delajo stvari, ki jih kasneje zanikajo z namenom, da oslabijo ženski občutek za resničnost; kako ženske zaradi družbenega, političnega in kulturnega pritiska idealizirajo nasilne moške; kako neizgovorjeno v odnosih poglablja nasilje in kako domneve in prepričanja prispevajo k bivanju v megli.

PRIJAVE: 040 359 909 in zenska@svetovalnica.org

DODATNE INFORMACIJE: 040 359 909 in zenska@svetovalnica.org

 

18. LIKOVNA RAZSTAVA »MOJE NOTRANJE DOŽIVLJANJE NASILJA«

ORGANIZIRA: Društvo Ženska svetovalnica

LOKACIJA: V prostorih Ženske svetovalnice, Cesta v Mestni log 55, v Ljubljani

ČAS IN TRAJANJE DOGODKA: 25. 11. 2019 – 10. 12. 2019

NAMENJENO: širši javnosti

OPIS DOGODKA: Namen razstave je z likovnim ustvarjanjem izraziti notranjo stisko ob doživljanju nasilja ter ozaveščanje. Razstavljeni bodo likovni izdelki žrtev nasilja vključenih v program Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja in v program Kriznega centra.

DODATNE INFORMACIJE: 040 359 909 in zenska@svetovalnica.org

 

19. DELAVNICA »ŽIVLJENJE BREZ NASILJA«

ORGANIZIRA: Zavod Emma

LOKACIJA: Zavod Emma, Tržaška 2, Ljubljana

ČAS IN TRAJANJE: 25. 11. 2019, 16.00-19.00

NAMENJENO: Uporabnicam_kom programov Zavoda Emma

OPIS DOGODKA: Delavnica je namenjena uporabnicam in uporabnikom programov Zavoda Emma na temo življenja brez nasilja.

PRIJAVE: niso potrebne

DODATNE INFORMACIJE: 01 425 47 32 in zavod.emma@siol.net

 

20. DOBRODELNA KAVICA ZA VARNO HIŠO

ORGANIZIRA: Društvo življenje brez nasilja, program Varna hiša

LOKACIJA: Pizzeria in kava bar Oljka, Apolo Cvetanovski, s. p. , Topliška cesta 2, Novo mesto

ČAS IN TRAJANJE DOGODKA: 25. 11. 2019 med 6.30 in 23.00

NAMENJENO: Dogodek je javen, vabljeni_e vsi_e podporniki_ce Društva življenje brez nasilja in programa Varna hiša

OPIS DOGODKA: Na Mednarodni dan akcij proti nasilju nad ženskami bomo z dogodkom Dobrodelna kavica za varno hišo promovirali_e in zbirali_e sredstva za delovanje programa Varna hiša v Novem mestu. Izkupiček vseh prodanih kavic na omenjeni dan bo namenjen programu Varna hiša, ki je edini javni socialno varstveni program na področju preprečevanja nasilja v naši regiji. Skupaj z zbiranjem sredstev bomo javnost tudi osveščali_e o pomenu preprečevanja nasilja v družini.

 PRIJAVE: niso potrebne

 DODATNE INFORMACIJE: 031 393 614 in varnahisa.nm@gmail.com

 

TOREK, 26. 11 2019

21. PRIREDITEV OB OBELEŽITVI 25. NOVEMBRA – MEDNARODNEGA DNEVA AKCIJ PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI IN ZAKLJUČEK AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA »NASILNE ZVEZE SO BREZ VEZE« V LETU 2019

ORGANIZIRAJO: vladne in nevladne organizacije, ki delujejo na področju preprečevanja nasilja v obalno – kraški regiji: CSD Južna Primorska: Služba za koordinacijo in pomoč žrtvam; Krizni center za žrtve nasilja Južna Primorska; Krizni center za otroke in mladostnike – Marelična hiša; Regijska varna hiša Kras; Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper v sodelovanju s Policijsko upravo Koper

LOKACIJA: MEDIADOM PYRHANI, Kumarjeva ulica 3, 6330 Piran

ČAS IN TRAJANJE: 26. 11. 2019 ob 13.00

NAMENJENO: Otrokom in mladim, ki so v letu 2019 sodelovali v projektu »Nasilne zveze so brez zveze« (Dijaški dom Portorož, GEPŠ: Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran; Srednja zdravstvena šola Piran, Srednja šola Izola, Šolski center Srečka Kosovela Sežana; Dnevni center za otroke in mladostnike Koper – PetKA); strokovnim delavkam_cem, strokovnim delavkam_cem vzgojno-izobraževalnih zavodov; predstavnicam_kom občin; predstavnicam_kom nevladnih organizacij; predstavnicam_kom CSD; predstavnicam_kom Policijske uprave Koper; predstavnicam_kom zdravstva ter drugim zainteresiranim.

OPIS DOGODKA: Na prireditvi ob 25. novembru – Mednarodnem dnevu akcij proti nasilju nad ženskami bodo udeležence_ke nagovorile predstavnice CSD Južna Primorska: Tjaša Rodman, v. d. direktorice in mag. Katja Lena, pomočnica v. d. direktorice. Doc. dr. Blaž Lenarčič iz Znanstveno – raziskovalnega središča Koper bo izvedel predavanje o nasilju na spletu, ki ga bo izpeljal na primeru Amande Todd – žrtve spletnega nasilja; Cvetko Kokalj, kriminalistični inšpektor iz Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper bo predstavil temo E – zlorabe otrok in mladostnikov. Ob zaključku projekta Nasilne zveze so brez zveze v letu 2019 bo mag. Damjana Jurman, koordinatorica za preprečevanje nasilja predstavila projekt, ki poteka od leta 2016. Premierno si bomo ogledali film o projektu ter nekatere digitalne zgodbe otrok in mladih, ki so nastale v okviru delavnic na temo “Naslavljanje spletnega nasilja s pomočjo tehnike digitalnega pripovedništva” pod mentorstvom dr. Nene Močnik, Turku Institute for Advanced Studies, School of History, Culture and Arts Studies in Tomaža Pavkoviča, filmskega pedagoga. Prireditev bo povezovala dr. Nena Močnik.

PRIJAVE: damjana.jurman@gov.si

DODATNE INFORMACIJE: damjana.jurman@gov.si

 

SREDA, 27. 11. 2019

22. PREDAVANJE »ODNOSI IN NASILJE«

ORGANIZIRATA: Kulturno umetniško društvo Žužemberk in Zavod notranji izvir

LOKACIJA: Sejna soba Občine Žužemberk

ČAS IN TRAJANJE: 27. 11. 2019 ob 19.00

NAMENJENO: Širši javnosti

OPIS DOGODKA: Predavateljici Maja Papež Iskra in Mojca Dobnikar bosta govorili o tem kakšna je razlika med odnosom in nasiljem v odnosu; kako prepoznamo, da se odnos sprevrača v nasilje in kaj lahko takrat naredimo?

PRIJAVE: niso potrebne

 

23. OKROGLA MIZA »STOPI V NJENE ČEVLJE: ZAVEST IN DRUŽBENA ODGOVORONOST DO PROBLEMA NASILJA NAD ŽENSKAMI«

ORGANIZIRA: Ženski forum SD Celje

LOKACIJA: Barbarina dvorana Pokrajinskega muzeja v Celju, Trg celjskih knezov 8

ČAS IN TRAJANJE DOGODKA: 27. 11. 2019 od 18.00 do 20.00

NAMENJENO: Širši javnosti

OPIS DOGODKA: Okrogla miza z naslovom Stopi v njene čevlje: Zavest in družbena odgovornost do problema nasilja nad ženskami. VH Celje bo za obiskovalce_ke postavila in predstavila Labirint nasilja.

PRIJAVE: niso potrebne 

DODATNE INFORMACIJE: zenskiforum.sdcelje@gmail.com

 

ČETRTEK, 28. 11. 2019

24. IZKUSTVENA DELAVNICA O NIČELNI TOLERANCI DO NASILJA

ORGANIZIRA: Društvo za pomoč ženskam in otrokom Varna hiša Gorenjska

LOKACIJA: Biotehniški center Naklo

ČAS IN TRAJANJE: 28. 11. 2019, dve šolski uri

NAMENJENO: Dijakinjam in dijakom šole

OPIS DOGODKA: Delavnica je namenjena prepoznavanju nasilja in spodbujanju ničelne tolerance do nasilja nad ženskami.

PRIJAVE: niso potrebne

DODATNE INFORMACIJE: 051 200 083

 

25. LABIRINT NASILJA

ORGANIZIRA IN IZVAJA: Društvo regionalna varna hiša Celje; Varna hiša Velenje, Varna hiša Slovenj Gradec

LOKACIJA: Zavod eMCe plac Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje

ČAS IN TRAJANJE: 28. 11. 2019 med 13.00 in 18.00

NAMENJENO: Širši javnosti

OPIS DOGODKA: Izvedli bomo izkustveno delavnico pri kateri se ljudje sprehodijo skozi simbolični labirint in doživijo izkušnjo nasilja, se seznanijo z oblikami pomoči in dobijo informacije kje ustrezno pomoč poiskati.

PRIJAVE: niso potrebne

DODATNE INFORMACIJE: 031 243 071

 

PETEK, 29. 11. 2019

26. »USTAVIMO NASILJE«

ORGANIZIRA: Policijska uprava Koper

IZVAJALKE_ CI: Policijska uprava Koper v sodelovanju z vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju preprečevanja nasilja v obalno – kraški regiji: CSD Južna Primorska: Služba za koordinacijo in pomoč žrtvam; Krizni center za žrtve nasilja Južna Primorska; Krizni center za otroke in mladostnike – Marelična hiša; Regijska varna hiša Kras; Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper, Društvo za pomoč žrtvam nasilja Beli obroč, enota Koper

LOKACIJA: Nakupovalni center Planet, Ankaranska cesta 2, Koper

ČAS IN TRAJANJE: 29. 11. 2019, od 10.00 do 16.00

NAMENJENO: Mimoidočim in drugi zainteresirani javnosti

OPIS DOGODKA: Policistke in policisti, kriminalistke in kriminalisti ter strokovne delavke_ ci CSD Južna Primorska in predstavnice_ ki NVO bodo na voljo za posredovanje informacij s področja preprečevanja in obravnave nasilja ter odgovarjali na posamezna vprašanja. Na voljo bodo informativna in preventivna gradiva ter projekcija kratkih filmov preko prenosnega računalnika.

PRIJAVE: niso potrebne

DODATNE INFORMACIJE: Anita Leskovec, Policijska uprava Koper, 041 780 270, anita.leskovec@policija.si

 

27. DELAVNICA »NASILNE ZVEZE SO BREZ VEZE«

ORGANIZIRAJO: CSD Južna Primorska: Regijska varna hiša Kras; Služba za koordinacijo in pomoč žrtvam; Krizni center za žrtve nasilja Južna Primorska; Krizni center za otroke in mladostnike – Marelična hiša; Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper

IZVAJALKE_CI DOGODKA: Nataša Prelesnik Korošic, Valentina Kovač, Ida Rončel, policisti_ke iz PP Sežana

LOKACIJA: Šolski center Srečka Kosovela Sežana

ČAS IN TRAJANJE DOGODKA: 29. 11. 2019 (dve šolski uri)

NAMENJENO: Dijakinjam_om tretjih letnikov Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana

OPIS DOGODKA: Dijakinje_e ozaveščamo o nasilju nad ženskami, nesprejemljivosti nasilja v intimno – partnerskih zvezah in med zmenkanjem. Na delavnici dijakinje_i svoje izkušnje, stališča in poglede v povezavi z naslovljeno tematiko izrazijo preko uporabe tehnike vizualne umetnosti – stripa ter se sprehodijo skozi maketo »Labirint nasilja« preko katere jim omogočimo vpogled v izkušnjo nasilja z vidika žrtve in predstavimo dejavnike, ki prispevajo k nastanku in vzdrževanju nasilnega odnosa ter dejavnike, ki pripomorejo k njegovi razrešitvi.

PRIJAVE: niso potrebne

DODATNE INFORMACIJE: Regijska varna hiša Kras, 056 202 442, 070 754 530, vhkras@gmail.com

 

TOREK, 3. 12. 2019

28. IZOBRAŽEVANJE NA TEMO »PSIHOSOCIALNA PODPORA V KRIZNIH SITUACIJAH – RAZBREMENILNI POGOVORI Z UPORABNICAMI_KI«

ORGANIZIRA IN IZVAJA: Center za socialno delo Posavje – Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja Pepcin dom v soorganizaciji s koordinacijo za preprečevanje nasilja

LOKACIJA: V prostorih občine Krško

ČAS IN TRAJANJE: 3. 12. 2019, od 9.00 do 14.00

NAMENJENO: Strokovnim delavkam_cem CSD Posavje

OPIS DOGODKA: Izobraževanje bo namenjeno strokovnim delavkam_cem z namenom opremljanja z novimi znanji kako na čim bolj primeren in učinkovit način pristopiti k osebi v krizni situaciji, kakršna je tudi situacija nasilja v družini.

PRIJAVE: simona.vogrinc@gov.si, 051 387 810 ali sonja.zugic@gov.si, 07 499 2013

DODATNE INFORMACIJE: simona.vogrinc@gov.si, 051 387 810 ali sonja.zugic@gov.si, 07 499 2013

 

29. STROKOVNI POSVET »ZGODOVINSKI PREGLED OBRAVNAVE ŽRTVE NASILJA«

ORGANIZIRA: Društvo življenje brez nasilja, program Varna hiša

LOKACIJA: Gostišče Loka, Župančičevo sprehajališče 2, 8000 Novo mesto

ČAS IN TRAJANJE DOGODKA: 3. 12. 2019 med 8.30 in 13.30

NAMENJEN0: Strokovni javnosti (zaposlene_i v socialnem varstvu, policiji, sodstvu, vzgoji in izobraževanju, zdravstvu, zavodu za zaposlovanje, nevladnih organizacijah…), sofinancerjem, donatorjem, članicam_om društva, prostovoljkam_cem, medijem.

OPIS DOGODKA: Na dobrodelnem posvetu bomo spregovorili o delu v varni hiši skozi čas (Varna hiša Novo mesto), o novih oblikah pomoči (Svetovalnica za žrtve nasilja Novo mesto), zaznavi nasilja skozi zgodovino (CSD DBK, Enota Novo mesto) in izvajanju ukrepa prepovedi približevanja v praksi (PU Novo mesto).

PRIJAVE: 031 393 614 in varnahisa.nm@gmail.com

DODATNE INFORMACIJE: 031 393 614 in varnahisa.nm@gmail.com

 

ČETRTEK, 5. 12. 2O19

30. DELAVNICA »KAKO SE POSTAVITI ZASE«

ORGANIZIRA: Zavod Emma

LOKACIJA: Zavod Emma, OE Krško, Cesta krških žrtev 60, Krško

ČAS in TRAJANJE: 5. 12. 2019 od 16.00 do 19.00

NAMENJENO: za uporabnice_ke programov Zavoda Emma

OPIS DOGODKA: Delavnica v izvedbi sodelavke Družinskega inštituta Zaupanje Katje Kugler, mag. ZDŠ namenjena uporabnicam in uporabnikom programov Zavoda Emma na temo razmejitev, kako postaviti zdrave meje.

PRIJAVE: niso potrebne

DODATNE INFORMACIJE: 069 625 710 in zavodemma.krsko@gmail.com

 

31. REGIJSKI POSVET »DUŠEVNO ZDRAVJE IN NASILJE V DRUŽINI«

ORGANIZIRA IN IZVAJA: Center za socialno delo Gorenjska in Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske

LOKACIJA: Kranj, Mestna občina Kranj, I. nadstropje/sejna soba 15

ČAS IN TRAJANJE: 5. 12. 2019, od 9.00 do 13.00

NAMENJENO: Predstavnicam_kom CSD, zdravstvenih domov in bolnišnic, sodišč, tožilstva, policije, svetovalnim delavkam_ cem šol, vrtcev in nevladnih organizacij

OPIS DOGODKA: Namen posveta je spregovoriti o težavah v duševnem zdravju zlasti v povezavi z nasiljem v družini, ko se sprašujemo kdaj je nasilno vedenje lahko vzrok za težave v duševnem zdravju pri žrtvah, po drugi strani pa je nasilno vedenje lahko posledica omenjenih težav. S prispevki bodo sodelovali Andrej Žmitek, dr. med., specialist psihiater (Psihiatrična bolnišnica Begunje), Barbka Drole, univ. dipl. soc.del. (CSD Gorenjska), Barbka Mihevc Ponikvar, dr. med., specialistka javnega zdravja (Nacionalni inštitut za javno zdravje). Dogodek bo povezovala Martina Cuznar, regijska koordinatorica za preprečevanje nasilja, CSD Gorenjska.

PRIJAVE: vh.gorenjska@siol.net, martina.cuznar@gov.si

DODATNE INFORMACIJE: 051 200 083, 04 620 48 02

 

32. FOTORAZSTAVA »ZLOMLJENA«

ORGANIZIRAJO: Varna hiša Pomurja v sodelovanju s Sekcijo za VH, MD in zavetišče za brezdomne v Pomurju, Bojanom Sobočanom in Foto video klubom Lendava

LOKACIJA: Galerija Lendava

ČAS IN TRAJANJE: Otvoritev razstave je 5. 12. 2019, odprta bo do februarja 2020

NAMENJENO: Širši javnosti

OPIS DOGODKA: Fotorazstava “ZLOMLJENA”, razstava risb uporabnikov_c programov varne hiše, materinskega doma, svetovalnice, zavetišča za brezdomne in kriznega centra za otroke; igra “Ženska, ki se je zaletela v vrata”; izkustvena delavnica Labirint nasilja; makete hišk nevladnih in vladnih organizacij v Pomurju.

PRIJAVE: niso potrebne

DODATNE INFORMACIJE: vh.pomurja@gmail.com ali 031 442 200

 

PETEK, 6. 12. 2019

33. POHOD NA ŠMARJETNO GORO »HODIMO PROTI NASILJU V DRUŽBI«

ORGANIZIRA IN IZVAJA: Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske

LOKACIJA: Parkirišče pod Šmarjetno goro v Kranju

ČAS IN TRAJANJE: Začetek ob 10.00 (trajalo bo približno 3 ure)

NAMENJENO: Širši javnosti oziroma vsem, ki želijo na ta način izraziti svojo netoleranco do vsakršnega nasilja v družbi.

OPIS DOGODKA: Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske v petek, 6. decembra, vabi na pohod na Šmarjetno goro. S pohodom, s športno dejavnostjo in z druženjem opozarjamo na nasilje v družbi, ki mu odločno nasprotujemo. Skupaj lahko družbo spremenimo na bolje. Pohodu se bo pridružil tudi Ivo Čarman, udeleženec dveh olimpijskih iger in nosilec olimpijske plamenice na Zimskih olimpijskih igrah v Sarajevu. Na dogodku se nam bo pridružila tudi skupina osnovnošolcev_k iz vseslovenskega projekta Bodi dober, bodi kul.

PRIJAVE: 030 380 380 ali 051 200 083 ali vh.gorenjska@siol.net

DODATNE INFORMACIJE: 030 380 380 ali 051 200 083

 

PONEDELJEK, 9. 12. 2019

34. PREDAVANJE »POTI IZ NASILJA«

LOKACIJA: Mladinski center Brežice

ČAS IN TRAJANJE: 9. 12. 2019, od 10.00 do 12.00

NAMENJENO: udeleženkam_cem programa Socialna aktivacija

OPIS DOGODKA: Predavanje na temo “Poti iz nasilja” za udeleženke_ce programa Socialna aktivacija – ozaveščanje o problematiki nasilja v družini ter nasilja nad ženskami in seznanitev z različnimi oblikami pomoči v lokalnem okolju.

DODATNE INFORMACIJE: 069 625 710 in zavodemma.krsko@gmail.com

 

TOREK, 10. 12. 2019

35. STOJNICA V NOVOMEŠKI QLANDII

ORGANIZIRA: Društvo življenje brez nasilja, program Varna hiša

LOKACIJA: Qlandia Novo mesto, Otoška cesta 5, 8000 Novo mesto

ČAS IN TRAJANJE DOGODKA: 10. 12. 2019 med 13.00 in 20.00

NAMENJENO: Dogodek je javen, vabljeni_e vsi_e podporniki_ce Društva življenje brez nasilja in programa Varna hiša

OPIS DOGODKA: Na stojnici bomo promovirali_e program Varna hiša in zbirali_e prostovoljne prispevke. Obiskovalci_ke bodo lahko v zameno za prostovoljni prispevek izbrali_e izdelke, ki so ročno delo naših uporabnic in njihovih otrok. Na stojnici bomo predstavili_e tudi Labirint nasilja, ki je namenjen osveščanju javnosti o problematiki nasilja v družini in seznanitvi z možnimi oblikami pomoči.

PRIJAVE: niso potrebne

DODATNE INFORMACIJE: 031 393 614 in varnahisa.nm@gmail.com


Sorodne vsebine