Izhod google.com

Projekt / 21. aprila 2021

Pravno svetovanje v ponudbi Društva SOS telefon

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja svojim uporabnicam in uporabnikom ponuja pravno svetovanje po telefonu in e-pošti.

Na nas se lahko obrnete v kolikor potrebujete informacije s področja prava v primerih nasilja in s tem povezanih postopkih, kot so informacije za urejanje brezplačne pravne pomoči za žrtve nasilja, nasveti s področja družinskega prava ali informacije potrebne za postopek prijave nasilja.

Pravno svetovanje na SOS telefonu 080 11 55 vam bo na voljo vsak drugi četrtek od 17:00 do 19:00, pričnemo v četrtek, 29. aprila 2021. Za pravno svetovanje po e-pošti se na nas lahko obrnete kadar koli na naslov drustvo-sos@drustvo-sos.si.

 


Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru OP EKP 2014–2020, 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe: »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.3 specifičnega cilja: »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju«.


Sorodne vsebine

SOS 24/7

Projekt / 3. marca 2021

SOS 24/7

Poslušamo, ne obsojamo, pomagamo – SOS za žrtve nasilja v družini 24 ur na dan

Preberi več