Izhod google.com

Projekt / 9. septembra 2019

Podpišem.org

Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima je dokument, ki celostno obravnava problematiko nasilja nad ženskami. Prav tako vzpostavlja pravni okvir za zaščito žensk pred vsemi vrstami in oblikami nasilja.

Podpišem.org je bila kreativna oblika projekta Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola. Osnovni cilj projekta je bil prispevati k vzpostavljanju celostnih pravnih in političnih rešitev za zaščito pred nasiljem zaradi spola, ki spadajo k temeljnim pogojem za uresničevanje načel človekovih pravic, demokracije, socialne vključenosti in usklajevanje z evropskimi vrednotami.

Splošni cilj projekta je bil povečanje zmogljivosti ženskih nevladnih organizacij in mrež v štirih državah Zahodnega Balkana na področjih analiz, spremljanja in zagovorništva na področju varstva žensk zaradi nasilja na podlagi spola, z namenom dolgoročnega regionalnega sodelovanja in učenja, prenosa izkušenj ter dobrih praks iz EU.

Okvir za projektne aktivnosti je predstavljala Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, za katere ratifikacijo smo si prizadevali s kampanjami ozaveščanja in pripravo analiz. V okviru projekta smo pripravili

Radijski spot.
TV spot.

Projekt smo izvajali od leta 2012 do leta 2016. Partnerske organizacije v projektu so bile: Autonomni ženski centar (Srbija), ki je bil obenem nosilec projekta, Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Centar za žene žrtve rata (Hrvaška), Nacionalni savjet za rodnu ravnopravnost (Makedonija), Udružene žene (Bosna in Hercegovina) in WAVE (Avstrija). V Sloveniji se projektu pridružujeta Društvo za nenasilno komunikacijo in Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC.

Projekt je financirala: Evropskа unijа v okviru IPA programa – Civil Society Facility Framework Partnership Agreements.


Sorodne vsebine

Pravno svetovanje v ponudbi Društva SOS telefon

Projekt / 21. aprila 2021

Pravno svetovanje v ponudbi Društva SOS telefon

Društvo SOS telefon svojim uporabnicam in uporabnikom ponuja pravno svetovanje po telefonu in e-pošti.

Preberi več