Izhod google.com

Projekt / 5. januarja 2022

Projekt e-505: Vzpostavitev centralne podatkovne baze

Poslovodeči partner: Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

Partnerja: Društvo za nenasilno komunikacijo, Združenje za MOČ

Namen projekta je z digitalno transformacijo konzorcija, ki deluje na področju preprečevanja nasilja, pomoči žrtvam nasilja in dela s povzročitelji nasilja, prispevati k fleksibilnemu, učinkovitemu in uspešnemu odzivanju na izzive in potrebe uporabnikov_c in družbe ter k širši digitalizaciji družbe.

Cilji projekta

  1. Vzpostaviti univerzalno podatkovno skladišče, ki bo uporabnikom/konzorciju omogočalo hitro izdelavo specifičnih podatkovnih zbirk, njihovo strukturirano hrambo, enostavno in hitro iskanje informacij in izmenjavo le-teh z zunanjimi deležniki.
  2. Opolnomočiti in opremiti uporabnike/zaposlene, prostovoljce_ke in člane_ce z novimi znanji, veščinami in kompetencami, ki omogočajo varno pot v informacijsko družbo prihodnosti.
  3. Ustrezno pridobiti, hraniti in obdelovati občutljive osebne podatke.
  4. Zmanjšati okoljski odtis z občutnim zmanjšanjem potreb po tiskanju dokumentov, verodostojnost elektronskih dokumentov pa zagotoviti z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil za vse zaposlene v konzorciju.

Rešitve in aktivnosti, ki jih bomo vpeljali/izvajali v sklopu digitalne preobrazbe:

  1. Popis procesov in njihova optimizacija za primerno podporo digitalne transformacije nam bo osnova za izvajanje nadaljnjih korakov projekta.
  2. Načrtovanje in implementacija centralnega podatkovnega skladišča v katerega bomo beležili vse relevantne podatke na podlagi optimiziranih procesov iz 1. točke. Rešitev, ki jo bomo uporabili je spletno orodje Ragic.
  3. Načrtovanje in izvedba varnega predala za izmenjavo občutljivih podatkov.
  4. Pridobitev digitalne identitete za vse zaposlene v naših organizacijah nam bo omogočila, da bomo zaposlene opolnomočili za uporabo le-te na način, da drastično zmanjšamo potrebo po tiskanju dokumentacije in dosegli zanesljivejšo izmenjavo dokumentacije z notranjimi ali zunanjimi deležniki.
  5. Izobraževanje zaposlenih, članstva in prostovoljcev_k bomo delno izvedli v živo na skupnih delavnicah, delno on-line, za pomemben del izobraževanja pa bomo implementirali namenski izobraževalni portal, ki bo omogočil individualno izobraževanje, preverjanje pridobljenih znanj in celovit pregled nad izobraževalnimi aktivnostmi uporabnikov. Poleg izobraževanja nam bo portal omogočal tudi objavo notranjih pravil in politik povezanih z informacijsko varnostjo, ter digitalno potrjevanje le teh s strani uporabnikov, kjer bomo zopet prihranili veliko časa in tudi sredstev (papir, tonerji…), s čimer bomo podkrepili trajnostno naravnanost celotnega projekta.
  6. Študija primera (case study): celoten proces digitalne transformacije naših organizacij bomo evidentirali in ob zaključku pripravili študijo učinkovitosti, ki jo bomo povzeli v kratkem video prispevku s katerim želimo ostalim NVOjem in javni upravi predstaviti uporabljene rešitve za katere smo prepričani, da so v veliki meri neposredno prenosljive v njihova okolja.

Trajanje projekta: 1.1.2022 – 31.12.2022

Vrednost projekta: 60.000,00 EUR.

 

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO.

 


Sorodne vsebine

Pravno svetovanje v ponudbi Društva SOS telefon

Projekt / 21. aprila 2021

Pravno svetovanje v ponudbi Društva SOS telefon

Društvo SOS telefon svojim uporabnicam in uporabnikom ponuja pravno svetovanje po telefonu in e-pošti.

Preberi več
SOS 24/7

Projekt / 3. marca 2021

SOS 24/7

Poslušamo, ne obsojamo, pomagamo – SOS za žrtve nasilja v družini 24 ur na dan

Preberi več