Izhod google.com

Predstavitev in poslanstvo društva

Naš status

Društvo SOS telefon ima status:

 • nevladne, neprofitne organizacije;
 • humanitarne organizacije;
 • društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva;
 • društva, ki deluje v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških.

Naše poslanstvo

Namen društva je nuditi osebam, predvsem ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje, podporo na poti iz nasilja. Namen društva je tudi izobraževati in ozaveščati o nasilju ter o nesprejemljivosti nasilja.

Društvo izvaja svoje dejavnosti za ljudi, ki so zaradi izkušenj z nasiljem, diskriminacijo in kršenjem človekovih pravic ogroženi, prikrajšani in v socialni stiski. Z njimi išče možne rešitve, ne glede na to, ali so njegovi člani in članice ali ne.

Naša strokovna izhodišča

Osnovna izhodišča dejavnosti društva so:

 • teorija in praksa feminističnega socialnega dela na področju dela z ženskami in otroki z izkušnjo nasilja;
 • solidarnost in podpora žensk ženskam;
 • razvijanje strokovnega prostovoljnega dela;
 • nasilje nad ženskami, čeprav do njega večinoma prihaja v družini in drugih medosebnih odnosih, ni osebni, temveč družbeni problem, ki korenini v neenaki porazdelitvi moči med spoloma;
 • dolžnost vseh je preprečevati nasilje in delovati v smeri povečevanja varnosti žrtev;
 • za nasilje je vedno odgovorna izključno oseba, ki nasilje povzroča;
 • nasilje je naučeno vedenje; nasilni odziv in vedenje izberemo. Vsak se lahko nauči nenasilne komunikacije.