Izhod google.com

Transparentnost delovanja

Vsebinsko letno poročilo 2020

Finančno letno poročilo 2020

 

Razmerje med plačami

Razmerje med najvišjo in najnižjo osnovno bruto plačo na Društvu SOS telefon znaša 1:1,17.

 

Članice upravnega odbora

Maja Plaz

Lilijana Jelnikar

Andreja Luštek

Zvonka Singer

Špela Mihelin