Izhod google.com

Transparentnost delovanja

Vsebinsko letno poročilo 2021
Finančno letno poročilo 2021

Vsebinsko letno poročilo 2020
Finančno letno poročilo 2020

 

Razmerje med plačami

Razmerje med najvišjo in najnižjo osnovno bruto plačo na Društvu SOS telefon znaša 1:1,17.

 

Članice upravnega odbora

Maja Plaz

Lilijana Jelnikar

Andreja Luštek

Zvonka Singer

Špela Mihelin