Izhod google.com

Prostovoljke, dobrodošle!

Prostovoljno delo je še posebej pomembno za izvajanje naših programov. Prostovoljke so vključene v izvajanje vseh programov Društva SOS telefon ter v naše številne aktivnosti.

Uspešno zaključeno osnovno usposabljanje je pogoj za svetovalno delo v programu SOS telefon, ki ga izvajamo v Ljubljani in v Celju. V okviru osnovnega usposabljanja pridobite specializirana strokovna znanja s področja problematike nasilja nad ženskami in nasilja nad otroki ter osnovne praktične veščine za svetovalni pogovor z žrtvijo nasilja.

Osnovno usposabljanje traja od 40 do 50 ur in je sestavljeno iz teoretičnih strokovnih predavanj ter iz praktičnih simulacij svetovalnih pogovorov (igre vlog). Predavanja izvajajo zaposlene in prostovoljke Društva SOS telefon ter strokovnjakinje in strokovnjaki iz drugih vladnih in nevladnih organizacij.

Posamezna udeleženka se po zaključenem osnovnem usposabljanju odloči, ali želi postati prostovoljka Društva SOS telefon. Če se odloči za prostovoljno delo, se vključi še v praktično usposabljanje.

Prijava na osnovno usposabljanje

Če ste ženskega spola, stari vsaj 18 let in vas zanima prostovoljno delo pri nas, nam pišite na e-naslov: prostovoljke@drustvo-sos.si, in poslali vam bomo vse nadaljnje informacije.

Prisrčno vabljene!

Dogovor o prostovoljnem delu

Po uspešno zaključenem osnovnemu usposabljanju za svetovalno delo na SOS telefonu, prostovoljka podpiše Dogovor o prostovoljnem delu. Prostovoljka se obveže, da bo aktivno opravljala prostovoljno delo v Društvu vsaj 12 mesecev od uspešno zaključenega osnovnega usposabljanja.

Za prostovoljno delo prostovoljke ne prejemajo plačila.