Izhod google.com

Osebna izkaznica

Polni naziv

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

Skrajšani naziv

Društvo SOS telefon

Naslov

p. p. 2726, 1001 Ljubljana

Telefon

01 544 35 13; 01 544 35 14

E-naslov

drustvo-sos@drustvo-sos.si

Instagram

@drustvosostelefon

Davčna številka

61109894

Matična številka

5457556

Transakcijski račun

IBAN: SI56020120051014593

Transakcijski račun odprt pri
Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana

Šifra dejavnosti

88.991 dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij

Pravnoorganizacijska oblika

društvo

Društvo zastopa

predsednica