Izhod google.com

Imamo bogato zgodovino!

Zgodovinski mejniki Društva SOS telefon

1989

Društvo SOS telefon

Društvo SOS telefon je nastalo leta 1989 kot neformalna skupina v okviru Sekcije Lilit, ki je delovala v formalnem okviru organizacije ŠKUC – Forum. Društvo SOS telefon je v svojih temeljih feministični projekt. Nastal je iz potrebe, ki jo je prepoznala in definirala manjša skupina žensk, ki so želele pomagati ženskam z izkušnjo nasilja. Društvo SOS telefon je bilo prva nevladna organizacija na področju dela proti nasilju nad ženskami in nasilju nad otroki v Sloveniji.

11. oktober 1989

SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

Prvič je zazvonil SOS telefon. To je bil pionirski, a odločen korak v smeri zaščite in pomoči ženskam in otrokom, ki so preživljali nasilje v družini, v partnerskih in sorodstvenih odnosih.

September 1996

Skupina za samopomoč za ženske, ki preživljajo nasilje

Skupina za samopomoč Društva SOS telefon je bila ena prvih oblik tovrstne pomoči v Sloveniji. Uvedla je individualiziran pristop k nudenju pomoči posameznici in osebno izmenjavo izkušenj z nasiljem v skupini.

November 1997

Zatočišče za ženske in otroke – žrtve nasilja

Društvo SOS telefon je odprlo prvo nevladno zatočišče v Sloveniji: Zatočišče za ženske in otroke – žrtve nasilja, ki deluje v Ljubljani. Leta 2000 je Društvo SOS telefon odprlo Varno hišo v Celju, ki danes deluje samostojno.

November 1999

Socialna kampanja »Kaj ti je, deklica?«

Izjemno odmevna akcija ozaveščanja, ki jo je Društvo SOS telefon izvedlo ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami (25. november), v sodelovanju z nekaterimi nevladnimi in eno vladno organizacijo. Takrat je Društvo SOS telefon zelo razburilo javnost z oceno, da vsaka peta ženska v Sloveniji doživlja fizično nasilje v družini, vsaka sedma pa je posiljena (slogan: »Vsaka 5. pretepena, vsaka 7. posiljena«).

2000 in 2006

Razširitev nastanitvenih kapacitet Zatočišča

V letih 2000 in 2006 je Občina Domžale Društvu SOS telefon dodelila v brezplačen najem dve stanovanjski enoti, s katerima smo razširile nastanitvene kapacitete programa Zatočišče za ženske in otroke – žrtve nasilja.

September 2009

Zatočišče za ženske in otroke – žrtve nasilja II

16. septembra 2009 je v okviru Društva SOS telefon začelo delovati Zatočišče za ženske in otroke – žrtve nasilja II, ki deluje v Ljubljani. Zatočišče II je bilo uradno odprto oktobra 2009 na slovesnosti ob 20- letnici Društva SOS telefon. Gre za prvo varno hišo v Sloveniji z možnostjo namestitve gibalno oviranih žensk in otrok z izkušnjo nasilja. Ob 20- letnici Društva smo izdale tudi Bilten, ki ga najdete tukaj.

Marec 2011

Psihosocialna pomoč za žrtve nasilja na delovnem mestu

29. 3. 2011 je začel delovati pilotski projekt Telefonska psihosocialna pomoč za osebe, ki imajo izkušnjo trpinčenja, mobinga, spolnega ter drugega nadlegovanja na delovnem mestu, ki je deloval do konca leta 2015. V aprilu 2012 je bilo uvedeno tudi svetovanje žrtvam nasilja na delovnem mestu po elektronski pošti, ki poteka še vedno.

Januar 2015

Psihosocialna in psihološka pomoč žrtvam nasilja

V januarju 2015 je začel delovati program Psihosocialna in psihološka pomoč ženskam in otrokom,  žrtvam nasilja v družini in žrtvam spolnih zlorab. V okviru programa nudimo osebno individualno svetovanje in socialno zagovorništvo ženskam – žrtvam nasilja, psihološko pomoč otrokom, ki so preživeli spolno zlorabo, ter osebno individualno svetovanje in socialno zagovorništvo njihovim nezlorabljajočim staršem in drugim družinskim članicam/-om. Znotraj tega programa se izvaja tudi podporna skupina za ženske, ki preživljajo nasilje.

Priznanja Društvu SOS telefon

Društvo SOS telefon je za svoje delo prejelo več priznanj:

2015

Medaljo za zasluge

je Društvu SOS telefon leta 2015 podelil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, za petindvajset let sistematične, strokovne in zavzete pomoči ženskam in otrokom, žrtvam nasilja.

2012

Bronasti znak policije

za sodelovanje pri krepitvi varnosti, je junija 2012 Društvu SOS telefon podelil generalni direktor policije Janko Goršek.

2009

Nagrado glavnega mesta Ljubljane

za leto 2009, za 20 let človekoljubne prostovoljske dejavnosti – za požrtvovalno in nesebično pomoč žrtvam nasilja, s katero članice neprecenljivo prispevajo k socialni varnosti občank in občanov Mestne občine Ljubljana, je v imenu Mestne občine Ljubljana Društvu podelil župan Zoran Janković.

2003

Zahvalo

za dobroto, plemenitost in človekoljubno delo sta Društvu SOS telefon leta 2003 podelila Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in revija Naša žena pod pokroviteljstvom Štefke Kučan.

2000

Plaketo Mesta Ljubljane

je Društvu SOS telefon v imenu Mestne občine Ljubljana leta 2000 podelila županja Vika Potočnik.

1999

Bronasti znak

za pomemben uspeh pri zagotavljanju varnosti je leta 1999 Društvu SOS telefon podelilo Ministrstvo za notranje zadeve.